نرمه واران

شعر کردی کلهری (کرماشانی )‌ و مطالبی در باره ادبیات کردی

شیعریگ ئرای کورده‌یل عه‌زیز کرماشانی

چیو بیستیونه ‌قامه‌تی ئی کورد کرماشانیه وه ‌خه‌م نه‌یانه‌ عاده‌تی  وینه‌ی مه‌رامی هه‌ر نیه   به‌رزه  په‌راوه شاهووه  سه‌وزه هه‌ چیو دالاهووه هیوله  ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 61 بازدید
سلام هه‌ي خه‌وه‌ر ! په‌رويز به‌نه‌فشي شاير گيه‌لاني توايد قه‌يري له شيعره نوه‌گاني وه ناو شنه‌ي شه مال چاپ بكه‌يد . ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 55 بازدید
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
2 پست
آبان 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
آبان 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
آبان 86
3 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
مهر 84
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
1 پست
ادبیات کرمانشاه (کرماشان)
دریچه ای به ادبیات کوردی و فارسی