نرمه واران

شعر کردی کلهری (کرماشانی )‌ و مطالبی در باره ادبیات کردی

يه‌ي شه‌وه‌كيان له پشت عيساي چه‌وكاليگ... ئرای :‌شهین صیادی شه‌وه كيانيگ تيه‌مه‌و بي هيوچ پاسبورتيگ گ نيشان جاشه‌يل وه يل ناونكيه‌يل مه‌رگ و ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 56 بازدید
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
2 پست
آبان 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
آبان 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
آبان 86
3 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
مهر 84
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
1 پست
ادبیات کرمانشاه (کرماشان)
دریچه ای کوچک برای نگاه های تازه تر به ادبیات کرمانشاه