نرمه واران

شعر کردی کلهری (کرماشانی )‌ و مطالبی در باره ادبیات کردی

آهنگرنژاد خبر داد:کتابهای شعر « ته م» و « وا» بزودی وارد بازار می شونداجتماعی  2/6/1389  09:40:51 896-1514-5 کد خبر RSS :: پرینت جلیل آهنگرنژاد گفت: در ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 65 بازدید

12 ئاهوو

      ئاهوو ١ خودایا عاشق و ئاگر وه گیانم کیوه‌ی به‌رز ته‌مه‌یل  پایزانم له ئه‌ور ئاسمان و ته‌مته‌مه‌لیول خه‌م  ئاهوو مه‌وارن شان وه شانم   ئاهوو٢ له ناو ئێ  ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 77 بازدید
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
2 پست
آبان 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
آبان 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
آبان 86
3 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
مهر 84
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
1 پست
ادبیات کرمانشاه (کرماشان)
دریچه ای به ادبیات کوردی و فارسی