کام دار ئرای هناسیگ ناسیده‌د ؟!

 سلام و رووژ و شه‌واردان وه خه‌یر

سال نو له‌ینو هاتیه تاگه‌ر ره‌نگ سیه‌ی زمسان له وه‌ر ولات بکه‌نید و چه‌پله ریزان گول و واران وه مزیانی بارید . له گه‌وره‌ی بان سه‌ر توام گ کشتدان میه‌وان ره‌نگینی وه‌هار بیون

کام دار ئرای هناسیگ ناسیده‌د ؟!


له سیوک هه‌ر که‌لیمه‌یگ
که‌سیگ خوه‌ی شاردیه سه‌و
تِ هایده سیوک کام که‌لیمه ؟!
له خه‌یال هه‌ر هساره‌یگ
که‌سیگ دره‌و شیه‌ید
ت له خه‌یال کام هساره
ئه‌ول ولات بی په‌لامارا
چه‌و چه‌وه‌کی که‌ید ؟
له ناو
وه‌لنگ هه‌ر داریگ
که‌سیگ هناس کیشید
ت کام دار ئرای هناسیگ
ناسیده‌د ؟!
له تیول هه‌ر شه‌وه‌کیانگ
که‌سیگ منه‌ی خوه‌شی که‌ید
ت خوه‌شی له گیرفان کام په‌نشه‌مه منه‌ی که‌ی ؟
له‌سینی هه‌ر دیواریگ
ده‌روه‌چیگ چیوزه‌ دی
له کام ده‌روه‌چ
شه‌وه‌کیانیگ
ئراد باله‌وازی که‌ید ؟!

/ 3 نظر / 66 بازدید
کوردی

خدمت آقای آهنگر نژاد, ما سعی خودمان را میکنیم که این اشعار را به لهجه کوردی بخوانیم. ولی متسفانه به علت دوری ما و به علت ناآشنایی ما از شعر کوردی, قادر به خواندن صحیح ان نیستیم. به نظر این حقیر: اگر شما اشعار خود را به صورت صوتی خوانده و بر سایت بگذارید, کمکی هم به خوانندگانی مثل این حقیر در خواندن اشعار کوردی کرده اید. به آرزوی موفقیت شما دوست عزیز

مرتضی هادیان

[گل][گل][گل......................................