پست های ارسال شده در آدر سال 1383

    کوردی کرماشانی و شێعر ده‌هه‌ێ هه‌فتا     جليل آهنگرنژادبه‌ش (۱)  شه‌مس له‌نگروودی له وه‌ر کوڵ کتاو « تاريخ تحليلی شعر نو » ئيوشێد : ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 68 بازدید