گه‌پیگ له سه‌ر ئه‌ده‌بیات کوردی کرماشانی به‌ش دیوم

مه‌لا په‌ریشان له نوای یه‌گ شایر بوو ،‌یه‌ی ئایه‌م ناسیای له وه‌ر داوان دین و مه‌سه‌و .  له روژیاری گ ئه‌یو زینی بیوه ،‌فره شه‌ره‌یل و خراوه‌یل له بان باسه‌یل که‌لامی ولات نیوسه‌ره‌یل و زانایل گرتیه سه ‌وه‌ر .

مه‌لا په‌ریشان هه‌ر ئه‌و چیونه گ ها له شوون ناویه‌و ، منال دینه‌وه‌ر بیوه و له ئه‌وه‌ل ساله یل قه‌رن نو هجری زینی بیوه . چشتیگ ک تیوه نی درای ئی تاریخه له زنه‌ی مه‌لا په‌ریشان ده‌سمیتمان بیه‌ی ، ئشاره یگه له ناو شیعره گانی ک وه حافز ره‌جه‌ب ئه‌لبرسی که‌ید .البرسی نیوسه‌ر کتاو مه‌شارق ئه‌لئه‌نوار ئه‌لیه‌قینه گ هه له ئی قه‌رنه گ وه‌تیم زینی بیوه .  

خاسه بزانیمن گ مه‌لا وه زوانه‌یل کوردی فارسی عه‌ره‌وی و ترکی تیوه‌نسیه قسیه بکه‌ید و چشت بنیوسید . عه‌لامه‌ی ته‌یرانی له ناو کتاو ئه‌زه‌ریعه له په‌ره ی 159 له جه‌لد 9 کتاوه گه‌ی له باره‌ی مه‌لا نیوسید :

    دیوان پریشان کرد  کان تملیذ الشیخ رجب البرسى ومن شعراء القرن التاسع، توجد دیوانه بالکردیة فی اکثر من الف بیت وفیه " معراج نامه " ومنه:
ژ ذات چون عاجز مانى بوس لب * ژصفات درک کر تتمه مطلب/
بگذر ژى بلواتها وبن * کورى کار نداشت ویش مکب .
یعنی پریشان کرد، شاگرد شیخ رجب برسی و از شعرای قرن نهم است. دیوانش به زبان کردی در بیشتر از هزار بیت موجود است. و در دیوانش"معرج نامه ای" هم دارد و این دو بیت از معراج نامه اش است:
ژ ذات چون عاجز مانى بوس لب * ژصفات درک کر تتمه مطلب/
بگذر ژى بلواتها وبن * کورى کار نداشت ویش مکب .

چه‌ن گله له شیعرگان مه‌لا په‌ریشان له ناو گتاویگ کوه و بیوه گ نیشان له یه‌ی کتاو علمی نیه‌ی ولام ئی کتاوه ئرای که‌سیگ ک بتوای ئه‌ول ئی شایرا ناسیای بوود ، فره خاسه . ئی کتاوه پیاییگ و ناو فه‌تعه‌لی حه‌یده‌ری زیبجوویی له سال 1335 چاپ کردیه ...

/ 0 نظر / 75 بازدید