«رووژ» هات !

تازه ترین اثر جلیل آهنگرنژاد

مجموعه شعر کُردی « رووژ » منتشر شد

مجموعه شعر کردی «رووژ»  زیر چاپ رفت

/ 2 نظر / 204 بازدید

پرنده.... از پرواز دل کندن به میله های قفس رجوع کردنت را درک می کنم...! من درک می کنم چرا آبیِ آسمان را فروخته اي به قفسي نقره ای...! تو گوشه ی دنجِ زندانِ دلباز را به وسعتِ زندانِ آسمانِ بزرگ رو باز ترجیح داده ای....! ----------- كاك باران (كبوتر باران) ملكشاهي ، بهار 1392

دياكو

پرنده.... از پرواز دل کندن به میله های قفس رجوع کردنت را درک می کنم...! من درک می کنم چرا آبیِ آسمان را فروخته اي به قفسي نقره ای...! تو گوشه ی دنجِ زندانِ دلباز را به وسعتِ زندانِ آسمانِ بزرگ رو باز ترجیح داده ای....! ----------- كاك باران (كبوتر باران) ملكشاهي ، بهار 1392