نرمه واران

شعر کردی کلهری (کرماشانی )‌ و مطالبی در باره ادبیات کردی


برزونامه کُردی بزودی منتشر می شودنویسنده : جلیل آهنگرنژاد ; ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
واژه کلیدی :آهنگرنژاد و واژه کلیدی :جلیل آهنگرنژاد و واژه کلیدی :ادبیات کوردی