نرمه واران

شعر کردی کلهری (کرماشانی )‌ و مطالبی در باره ادبیات کردی


.

..

...

..

.

         چه نیگه  هامه  جه رخه گه ی

     ولات   چه فته چاره گان

زه لان هه لس ! بشیونه م  !

 هه  جوور  گیس  دار گان

   هه  جوور  یه ی  شه واره که ر !

    شه که ت  شه که ت   وه   بی خه وه ر  !

      وه  بی  ت  بوومه  ده ر وه ده ر

         له  کیوچه گان  شاره گان 

           وه  سه ف  وسانه  یه ک  وه  یه ک

         وه  یه ی  چراخ  بی نزه و

       منه ی  مِ  که ن   په ژاره گان

    منه ی  ت ِ  که ن  هساره گان

  چه نیگه  بیستیون  منه ی

 فه رای  عاشقی  نیه که ی

   له  سال  سمکوو   سیه ی

     شرین   سه رسواره گان

      چراخ  تاشه گان  به رز !

       چه وه یل  مانگ و خوه ر  تنی !

        دواره   بال   چه و  بیه

           سه حه ر   له  سه ردیاره گان

 جلیل آهنگرنژادنویسنده : جلیل آهنگرنژاد ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٢٥