نرمه واران

شعر کردی کلهری (کرماشانی )‌ و مطالبی در باره ادبیات کردی


شعر چاپ نشده ای از:

 زنده یاد بهزاد کرماشانی

به ساس  ری  نه فه سم  ترس  جه نگ  چوو  په رته و!

له سینه  دوود  هناسم  وه  ده ر  نیه چوو  په رته و !

که پوول  ریوت  من  و  تو  هزار  جار  شکیه ید

وه بیخودی نیه  هه ی  تووپ جه نگ چوو  په رته و !

مه گه ر  توایم  له  یه ک  ئرس  به و گمان بسینیم

که  ده سمان  بچووده  په ی  چوو چه قوو په رته و!

له  دیور  بووس  خراویگ  بیه  و  جواو بشنه و !

نه  من  کوچگ  خه م نه تو بخه  کولوو په رته و!

تروبکیش  درم  مه  وه  گه رد  خوه م  شه و  و رووژ

مه رافه  بارمه  مال  تو تا  چه بوو  په رته و!

له  ده س  مه ردم  ئه گه  بوود  سه ر  بنه مه  کیوه

له  ده س  خوه م تو  بفه رما  بچمه  کوو په رته و!

له  ئاشناو ه و  له  لاپیاوه  تی  فره  دی

وه  هه ر  چه  که س  دلم  ئه مما  نه گرد  خه و په رته و!

نه  حال  نیشتنم  هه س  نه  تاو  ری کردن

ئه مما  له  لیم  بریه  بار  ژان ژوو په رته و!

له مال  مه  ئه گه  رووژیگ  وه  بی که سی بمرم

نه باوگه  روو  شنود  که س  نه  رووله روو په رته و!

مه  سال  نوو  ده س و پا  که م  هزار  و  یه ی غه م نوو

وه  سال  نوو  ئه گه  پووشن  کراس نوو په رته و!

سه ر  تو سه وز  و  ملت  به رز  جی په ژاره نیه

ئه گه ر  دل  مه نیه  وه ی  ری  وه  ئارزوو په رته و!

نیه م  دو  به یت   له  شیعرت وه جوی شیر و عه سه ل

نیه ی  که سی  دورر  غه لتان   وه  ئاو جوو  په رته و !

تو  سه د  بمین و  له سه د  بیشتر  که شاخ گولی !

مه  چیم و چی  له  کنارد  چه پی  چروو په رته و !

وه  ئاو و ئاینه به سا دل له بی که سی بهزاد

که ئی  دوانه  وه  ئایه م  نیه ن  دروو  په رته و !  

 نویسنده : جلیل آهنگرنژاد ; ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٤