نرمه واران

شعر کردی کلهری (کرماشانی )‌ و مطالبی در باره ادبیات کردی

دلواپسی های یک چریک پیر / نقدی بر مجموعه شعر گرمیان/ جلیل آهنگرنژاد :: ۱۳٩٥/۱/٢٩ یک تجربه در حوزه ی غزل کُردی . جلیل آهنگرنژاد :: ۱۳٩۳/٤/۱ نگاهی به مجموعه شعر کردی «رووژ» اثر جلیل آهنگرنژاد « :: ۱۳٩۳/٢/٢۳ «رووژ» هات ! :: ۱۳٩٢/۱٢/٤ هۊچ ئاخێگ تام ترت «چگوارا» نیه‌ێ!/ جلیل آهنگرنژاد :: ۱۳٩٢/۸/٢٤ تمشک هایی در میان تیغ های ناگهان :: ۱۳٩٢/٥/۸ شرحِ شیوایی شعر شامی کرماشانی :: ۱۳٩٢/٤/۱٠ کیوزه‌ێ که و :: ۱۳٩۱/٩/٢۸ انتشار دوباره ی مجموعه شعر نرمه واران :: ۱۳٩۱/٧/۱ دیدار با شامی کرماشانی در گوشه ای متروک از باغ فردوس :: ۱۳٩۱/۳/٢٦ بزودی منتشر می شود :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ امین جلیلیان و دکلمه اشعار کردی جلیل آهنگرنژاد :: ۱۳٩٠/۱٠/۳ تقابل گویش ها و لهجه های زبان کردی به نفع هیچ گروهی نیست :: ۱۳٩٠/۸/۱٥ ماسی13 :: ۱۳٩٠/۸/۸ ماسی :: ۱۳٩٠/۳/۱٤ گیانم کلیله ئمشه‌و :: ۱۳٩٠/٢/٢٧ با لهجه‌ی جنوبی اش گفت: « پیشان » هستم :: ۱۳٩٠/٢/۱٤ در همایش فصلی انجمن ادبی سروه از دو شاعر پیشکسوت کرد تجلیل شد. :: ۱۳۸٩/۱٢/٦ در ایستگاه روزنامه های عصر :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠ احیای شعر کودک کردی کرماشانی :: ۱۳۸٩/۱٠/٦ در صدای زخمی شعر :: ۱۳۸٩/۱٠/٦ چاپ اول کتاب ته م طی یک ماه فروش رفت :: ۱۳۸٩/٩/٢٥ پروسه نوگرایی در شعر کرد :: ۱۳۸٩/٧/٢۱ ته‌م بالاخره به بازار آمد :: ۱۳۸٩/٦/٩ ۱۳۸٩/٦/۳ :: ۱۳۸٩/٦/۳ ته‌م بزودی منتشر می شود :: ۱۳۸٩/٥/۱۱ ایستگاهی برای پاییز :: ۱۳۸٩/٤/۱۸ کتاب « وا » منتشر می شود :: ۱۳۸٩/۳/۳٠ شیعر کوردی :: ۱۳۸٩/۳/۱٥ 12 ئاهوو :: ۱۳۸٩/٢/٢٧ گه‌پیگ له سه‌ر ئه‌ده‌بیات کوردی کرماشانی به‌ش دیوم :: ۱۳۸٩/٢/٢٧ گه‌پیگ له سه‌ر ئه‌ده‌بیات کوردی کرماشانی ( که‌لهوری )‌ :: ۱۳۸٩/٢/٩ کاکیله‌ی کام که‌مچان کوومیه‌یده و؟! :: ۱۳۸٩/۱/٢٥ یادداشتهایی بر کتاب نرمه واران :: ۱۳۸٩/۱/٢٠ تجربه هایی موفق در شعر کردی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٠ چیو مه‌لیوچگ... :: ۱۳۸۸/۱٠/٥ باز خوانی پرونده ی پاییز :: ۱۳۸۸/٧/۱٤ شعری تازه از شاعر گیلانغربی : علیرضا یعقوبی :: ۱۳۸۸/٥/٢۸ له ناو روژه‌یل وارانی... :: ۱۳۸۸/۱/۳٠ شعر درد و عشق و تفکر :: ۱۳۸۸/۱/٢٠ مینی بوسی که از شهر برگشته است ! :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤ نگاهی به آثار ابوالقاسم لاهوتی :: ۱۳۸٧/۸/٤ چاپ دوم نرمه واران در راه است :: ۱۳۸٧/٦/٢۱ لیموو قه‌سٍر :: ۱۳۸٧/٥/٤ خالوو چیلی که‌ر :: ۱۳۸٧/۱/٤ کام دار ئرای هناسیگ ناسیده‌د ؟! :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٩ زه لان هه لس ! بشیونه م ! :: ۱۳۸٦/۸/٢٥ وه ختی قه رار ه بوورن :: ۱۳۸٦/۸/٥ ترس جه نگ چوو :: ۱۳۸٦/۸/٤ ادبیات کردی، جایگاهی ویژه در ادبیات ایران دارد :: ۱۳۸٦/٦/٩ ۱۳۸٦/۳/۱۱ :: ۱۳۸٦/۳/۱۱ چراغ به دستان همچنان در راهند ... :: ۱۳۸٥/۱٢/٢ گول ئه‌سره‌یل ئاهوو پر له خیونه :: ۱۳۸٥/۱۱/۸ مجتمع رخش به لباس کردی پوش ها اجازه ی ورود نمی داد :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠ شرح یک داستان حماسی برزونامه کردی :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٠ گول گولباخی باخه‌یل بانان ! :: ۱۳۸٥/٩/٢٧ گذری بر شعر کردی کرماشانی :: ۱۳۸٥/۸/٧ گذري بر شعر كُردي كرماشانی :: ۱۳۸٥/٧/۱۳ شیعریگ ئرای کورده‌یل عه‌زیز کرماشانی :: ۱۳۸٥/٦/٢٦ یادمان شامی کرماشانی :: ۱۳۸٥/٦/٢٤ ۱۳۸٥/٦/۱٤ :: ۱۳۸٥/٦/۱٤ ئرای تمام دالگه‌يل عه‌زيز کورد :: ۱۳۸٥/٥/٤ نرمه واران برای چاپ دوم آماده می شود :: ۱۳۸٥/٤/۱۱ بعد از مدتها انتظار :: ۱۳۸٥/۳/٩ برگزاری همايش شعر نوين کردی کرماشانی در دانشگاه بوعلی :: ۱۳۸٥/٢/٢٧ ۱۳۸٤/۱۱/٧ :: ۱۳۸٤/۱۱/٧ فه‌رهه‌نگ باشوور چاپ بيو :: ۱۳۸٤/٧/۱٥ ۱۳۸٤/٢/٢۳ :: ۱۳۸٤/٢/٢۳ ۱۳۸۳/۱٠/٦ :: ۱۳۸۳/۱٠/٦ ۱۳۸۳/٩/٢٢ :: ۱۳۸۳/٩/٢٢ ۱۳۸۳/۸/٢٤ :: ۱۳۸۳/۸/٢٤ داستان شاهنامه ی کُردی(کوردی )برزونامه کردی . :: ۱۳۸۳/۸/۱٧ ۱۳۸۳/٧/۱۸ :: ۱۳۸۳/٧/۱۸ ۱۳۸۳/٧/٦ :: ۱۳۸۳/٧/٦ ۱۳۸۳/٦/۱٩ :: ۱۳۸۳/٦/۱٩