نرمه واران

شعر کردی کلهری (کرماشانی )‌ و مطالبی در باره ادبیات کردی


 

 

مجموعه شعر « وا » کتاب تازه ی جلیل آهنگرنژاد آماده ی چاپ و نشر شده است. در مقدمه ی این کتاب که در بر دارنده ی مجموعه ای از اشعار آزاد آهنگرنژاد است ، به طور مفصل به جریانات شعر کردی در حوزه ی کرمانشاه و کلهر توجهی جدی شده و این جریانات ادبی واکاوی گردیده اند . اگر چه این سالها کتابی با عنوان تاریخ ادبیات یا تاریخ شعر کردی در این حوزه خلائی قابل تامل است ، اما این مقدمه تا حدودی می تواند سرآغازی برای کارهایی از این دست باشد .

 کلمه ی وا در کردی همان باد است که خود می تواند تداعی کننده ی بسیاری از مفاهیم ذهنی باشد . در زندگی سنتی کردان این دیار ( کرمانشاه و ایلام )  باد رمز آیین است و هم می تواند بهار  و صبح شادکامی را تصویر کند و هم « زلان » با بوم همدست شده و مویه کنان لحظه های پاییزی را به « شین » بنشیند .

گفتنی است که همزمان با کتاب وا کتابی دیگر نیز از آهنگرنژاد با نام  « ته م » به دست چاپ سپرده می شود .نویسنده : جلیل آهنگرنژاد ; ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۳٠ 

1

له تیه‌لی وا

له تیژی شه‌و

ته‌وری تی

تا تیول تماشامان بتاشی

تا سیف تا سه‌راو

تا سه‌راوه نیونی

 

2

دار

دلیمه‌س

هنای ته‌نافیگ له لی که‌نه ‌دارا

ئیوشن

زنیانی وه دار به‌سیایه

وه سیف ،‌ وه ئه‌نار به‌سیایه !

 

 

3

ده‌روه‌چ هناس سه‌وزیگه

ئرای ئه‌سک ناو قاپ خنکیاییگ

له ته‌م

له تووز

له تووژگ دلیمه‌یل بانان

*

ده‌روه‌چ

هناس سه‌وزیگه !...

 

 

4

دروزنه‌یل

خوه‌ر نانه لچ شه‌واره‌و   و

مانگ نانه

که‌یان بی کولاوانجه‌یگه‌و

ولام مه‌لیچگه‌یل درویان کردنه کونا و

وه جیکه‌ی هله پله

بان دانه وه‌ر شه‌وارا

دروزنه‌یل خه‌فتن

مه‌لیوچگه‌یل دوا کردن :

« خودا بکه‌ی له خه‌ خه‌وا ناین »

 

۵

له‌ش شه‌که‌ت شه‌و

تا وه‌ر سوو ها کوولمه‌و

هاوار که‌و و هاوار که‌م

گول سوو

له شه‌که‌تی

زه‌یو بوودنه‌ سیپالم و

وا وه ده‌س نامه‌ی بان چه‌وم به‌سی

تاگه‌ر ئیواره

له‌ش شه‌که‌ت شه‌و

تا وه‌ر سوو

وه‌ کوولمه‌و چه‌ماره بکه‌ی !...

 

 

۶ 

 

 تیه‌نگمه

له سارووکی سه‌ور تاوسانه‌یل به‌ریو

هنای هیور وه‌هار

له خیال دارسان هه‌لپه‌رگه که‌ی

تیه‌نگمه

له ئاسمان ئاس مان

هنای خوه‌ر له ناوی

وینه‌ی ریاره‌یل په‌نشه‌مه‌

منه‌ی کلکیگ هه‌لوا نیه‌که‌ید

تیه‌نگمه

له شه‌مه‌یل ده‌سلات و ئه‌نار  واران

 هنای گیرفان بانان

له خوه‌زیه‌وه‌یل زه‌رد و که‌و تیره !

تیه‌نگمه

له کلوانکه‌یل نقره‌ی

دیوه‌ته‌یل هیور ئه‌وسا

هنای ها ده‌س ده‌زیوران واوا

تیه‌نگمه

له چه‌م

هنای خیال ئافره‌ته‌یل تاوسان

ئه‌زره‌ته‌یل ریه‌خه‌یل  روو‍ژ

ده‌نک ده‌نک  شیه‌و که‌ن

تیه‌نگمه

هنای ده‌سه‌یل سه‌وز وه‌هار

وه‌جامیولک ئه‌زره‌ت

کونه و کیوزه‌ی بانان ونجن

ئرای جه‌رخه‌یگ

له ده‌مه‌یل بی سه‌ر و

دة‌سه‌یل بی چه‌و و

ره‌نجه‌یل بی مدو...

 

٧

چه‌وه‌ری

هنای

 ناوزگ پیای ئاوای

ئرای گوپی دو و له‌پی نان

که‌فتیوده‌و چووپی ،

واران چه‌وه‌ری جاده‌یگ بیو

گ بی ئجازه‌ی وا

ده‌س خوه‌شیه‌یل ئافره‌ته‌یل  جاران بگری

وا هات و واران

له ولات ده‌سه‌ونجی نقما بیو

 

٨

ئیسگایل بانان

که‌پوو خوه‌شی

ها له ولات جمه‌یل وه‌یل

هنای ئیسگایل بانان

پرن له

گیرفانه‌یل چریوسیای و

ئایه‌مه‌یل بی که‌پوول ...

 

 

 

 

 

 

 

جلیل آهنگرنژ‍اد

 

 

 

 نویسنده : جلیل آهنگرنژاد ; ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٥