نرمه واران

شعر کردی کلهری (کرماشانی )‌ و مطالبی در باره ادبیات کردی


.

..

...

..

.

         چه نیگه  هامه  جه رخه گه ی

     ولات   چه فته چاره گان

زه لان هه لس ! بشیونه م  !

 هه  جوور  گیس  دار گان

   هه  جوور  یه ی  شه واره که ر !

    شه که ت  شه که ت   وه   بی خه وه ر  !

      وه  بی  ت  بوومه  ده ر وه ده ر

         له  کیوچه گان  شاره گان 

           وه  سه ف  وسانه  یه ک  وه  یه ک

         وه  یه ی  چراخ  بی نزه و

       منه ی  مِ  که ن   په ژاره گان

    منه ی  ت ِ  که ن  هساره گان

  چه نیگه  بیستیون  منه ی

 فه رای  عاشقی  نیه که ی

   له  سال  سمکوو   سیه ی

     شرین   سه رسواره گان

      چراخ  تاشه گان  به رز !

       چه وه یل  مانگ و خوه ر  تنی !

        دواره   بال   چه و  بیه

           سه حه ر   له  سه ردیاره گان

 جلیل آهنگرنژادنویسنده : جلیل آهنگرنژاد ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٢٥غزلی از امین شیرزادی
                           هاتن  وه ته ور  و تیشی   ئی وشکه داره بوورن

                            ئی وشکه دار ته نیای بی به رگ  و  باره  بوورن

                           دار له ریشه بریای سوو بوودنه خوه له کوو

                           بیلا له لیم  نه مینی  وه ختی قه رار ه   بوورن

                          ئه ی هووز ته ورو تیشی ! ئازای نه مه ن  له گیانم

                          شک به ین  په لیگم ئازاس بوورن   دواره بوورن !

                        ته وره یل  تیژ  ده م  زه رد شایه د دواره بانه و

                        ئی چیوزه گان  سه وز  مینگه نواره  بوورن

                       په رده ی   سیه ی دریژی  کیشانه ئاسمانا

                      سه خته ئه مان مناله یل دل له و هساره بوورن

                       دلسووز ده ر د که س نین  هانه خیال شوومی

                      توان له ئی ولاته  پای ئه و  سوواره بوورن

                      ئاگر مه نه ن  له چیلی  تا په ی نه وه ن وه په یمان

                      سیون و ته ناف ده ور ئی چه ن دواره  بوورن

                     چاوم بیه ن  که خوه یشکه یل  له و رووژ گه ر مه شینه

                       ئه و گیس هیول  ژیر  سه روین   لاره   بوورننویسنده : جلیل آهنگرنژاد ; ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٥شعر چاپ نشده ای از:

 زنده یاد بهزاد کرماشانی

به ساس  ری  نه فه سم  ترس  جه نگ  چوو  په رته و!

له سینه  دوود  هناسم  وه  ده ر  نیه چوو  په رته و !

که پوول  ریوت  من  و  تو  هزار  جار  شکیه ید

وه بیخودی نیه  هه ی  تووپ جه نگ چوو  په رته و !

مه گه ر  توایم  له  یه ک  ئرس  به و گمان بسینیم

که  ده سمان  بچووده  په ی  چوو چه قوو په رته و!

له  دیور  بووس  خراویگ  بیه  و  جواو بشنه و !

نه  من  کوچگ  خه م نه تو بخه  کولوو په رته و!

تروبکیش  درم  مه  وه  گه رد  خوه م  شه و  و رووژ

مه رافه  بارمه  مال  تو تا  چه بوو  په رته و!

له  ده س  مه ردم  ئه گه  بوود  سه ر  بنه مه  کیوه

له  ده س  خوه م تو  بفه رما  بچمه  کوو په رته و!

له  ئاشناو ه و  له  لاپیاوه  تی  فره  دی

وه  هه ر  چه  که س  دلم  ئه مما  نه گرد  خه و په رته و!

نه  حال  نیشتنم  هه س  نه  تاو  ری کردن

ئه مما  له  لیم  بریه  بار  ژان ژوو په رته و!

له مال  مه  ئه گه  رووژیگ  وه  بی که سی بمرم

نه باوگه  روو  شنود  که س  نه  رووله روو په رته و!

مه  سال  نوو  ده س و پا  که م  هزار  و  یه ی غه م نوو

وه  سال  نوو  ئه گه  پووشن  کراس نوو په رته و!

سه ر  تو سه وز  و  ملت  به رز  جی په ژاره نیه

ئه گه ر  دل  مه نیه  وه ی  ری  وه  ئارزوو په رته و!

نیه م  دو  به یت   له  شیعرت وه جوی شیر و عه سه ل

نیه ی  که سی  دورر  غه لتان   وه  ئاو جوو  په رته و !

تو  سه د  بمین و  له سه د  بیشتر  که شاخ گولی !

مه  چیم و چی  له  کنارد  چه پی  چروو په رته و !

وه  ئاو و ئاینه به سا دل له بی که سی بهزاد

که ئی  دوانه  وه  ئایه م  نیه ن  دروو  په رته و !  

 نویسنده : جلیل آهنگرنژاد ; ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٤